Parama

Fondas ieško novatoriškų idėjų, kurios galėtų sukurti saugesnę bei sveikesnę vaikų ateitį. Prisidėsime bei įgyvendiname ilgalaikio poveikio projektus ugdančiusi vaikų asmenybę,  gebėjimus, galimybes išreikšti save. Remtiniems vaikams ar jų šeimoms pagelbėti galima įvairia forma: maistu, daiktais, rūbais, vaikų užimtumo būreliais taipogi ir finansiškai skiriant konkrečiam poreikiui.

Vasario mėnesio Ritos Garbaravičienės vaikų labdaros ir paramos fondo ataskaita:

GAUTA PARAMA

  • 50 eur. Esteros kelionei į varžybas;

SKIRTA PARAMA

  • 150 eur. Estoros kelionei į tarptautinį akordeonistų konkursą;

*Į ataskaita nėra įtraukiami banko mokesčiai (pervedimas į kitas sąskaitas, sąskaitos aptarnavimo mokestis it kiti)

Fondo veikla vykdoma savanorišku pagrindu, todėl NĖRA tokių išlaidų kaip kuras, kelionės, atlyginimai, kanceliarinės prekės ar kitos su veikla susijusios išlaidos.

 Rekvizitai paramai:

Tiesioginis pavedimas
Ritos Garbaravičienės vaikų labdaros ir paramos fondas; Įmonės kodas: 300114416
LT61 7300 0101 3448 8100 Swedbank
Įmokos paskirtis: Parama

 2% parama -> užpildytos formos pavyzdys (Formos užpildymo instrukcija)